Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta RPO w Fundacji Chrześcijańskiej Adullam

Data:
,
Tagi: kalendarium
- 20 października towarzyszyłam RPO w czasie spotkań w Częstochowie. Warto napisać o kilku ciekawych inicjatywach władz miasta i organizacji społecznych - opowiada Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO.
Pierwsza to przygotowanie uczniów gimnazjów do pełnienia funkcji mediatorów rówieśniczych. To świetna szkoła dialogu i rozwiązywania konfliktów poprzez szukanie porozumienia. To też nauka kultury komunikacji.
Druga to częstochowski model inicjowania i wspierania rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Więcej na ten temat w tekście "Jasne, że Częstochowa".
Trzecia to sposób upowszechnienia budżetu obywatelskiego - włączanie różnych grup (dziecko też ma prawo zgłosić projekt) do dyskusji nad projektami, co realnie zwiększa zaangażowanie i uczestnictwo w życiu społecznym. Urzekł mnie zrealizowany projekt 8-latki - budowy karmnika dla wiewiórek w parku pod Jasną Górą. Karmnik zbudowano wg pomysłu autorki, a teraz śledzą go kamery i nie tylko autorka pomysłu może sprawdzić, czy wiewiórki są zadowolone.

Czwarta to kompleksowe podejście do przeciwdziałania bezdomności i pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Fundacja Adullam bierze w tych działaniach czynny udział

Ale nie jest sama. Współpracuje bardzo blisko z władzami miasta i innymi organizacjami społecznymi. 
Oglądaliśmy budowę obiektu, który ma rozszerzyć oddziaływania i zbliżyć je do potrzebujących. Tak, aby osoba w kryzysie bezdomności mogła w jednym miejscu otrzymać pomoc pierwszej potrzeby: posiłek, ubranie, możliwość kąpieli, schronienie, pomoc medyczną i miejsce leczenia - jeśli trafia tam chora. A potem wszystko, co potrzebne, by wyjść z kryzysu.

Fundacja Adullam ma status organizacji pożytku publicznego i realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie:

  • Stołówki bezpłatnego żywienia – przez 6 dni w tygodniu wydawane są dwudaniowe obiady dla ok. 500 osób (w tym ok. 200 dzieci i młodzieży uczącej się) oraz pieczywo i inne artykuły spożywcze,
  • Resocjalizacji w ramach Hostelu mężczyzn wychodzących z alkoholizmu, po odbytych wyrokach karnych, długoletnio bezrobotnych,
  • Świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
  • Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,
  • Magazynu pomocy rzeczowej,
  • Organizowanie społeczności lokalnej w dzielnicy Stare Miasto

24 lata Fundacji to:

  • 3004300 wydanych obiadów
  • 2800 paczek mikołajkowych
  • 1000 dzieci na świetlicy

... i to jest dopiero początek!

Wizyta RPO Adadama Bodnara w Fundacji odbyła się w ramach programu spotkań regionalnych RPO w województwie śląskim.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-10-11 17:15:43
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Łukasz Starzewski