Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w wersji na dzień 14 stycznia 2013 r.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2014-04-14 12:06:25
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP