Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków jakimi powinna odpowiadać cela zabezpieczająca oraz izba izolacyjna, okresu przechowywania, sposobu archiwizowania lub brakowania dokumentacji dotyczącej osób (...).

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2014-04-14 12:02:55
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP