Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ulgi w opłacie za śmieci dla rodzin wielodzietnych w gminie Stawiguda

Data:

Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi pociągnęło za sobą w wielu miejscach znaczne podwyżki opłat. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje w tych sprawach szereg działań o charakterze generalnym (zob. wystąpienie Rzecznika w sprawie opłat ryczałtowych od domków letniskowych), jak i indywidualnym.

W sierpniu do Rzecznika zwrócił się mieszkaniec gminy Stawiguda, ojciec wielodzietnej rodziny, zaniepokojony, że kolejna podwyżka opłat za śmieci, o której właśnie został poinformowany, spowoduje problemy dla domowego budżetu. Rzecznik wystąpił do Przewodniczącego

Rady Gminy Stawiguda wskazując, że obecnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość wprowadzenia ulg w opłacie za śmieci dla rodzin wielodzietnych. W odpowiedzi Rzecznik uzyskał zapewnienie, że stanowisko Rady Gminy w kwestii wprowadzenia ulg jest pozytywne i są one planowane od 2017 roku.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk