Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja o zagrożeniu handlem ludźmi w związku z sytuacją w Ukrainie (також українською)

Data:

Przedstawiciele Zespołu Prawa Karnego Biura RPO uczestniczą w pracach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlu Ludźmi przy MSWiA. Zajmuje się on m.in. inicjowaniem działań oraz oceną realizacji programów mających na celu zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi.

W ramach współpracy w Zespole udostępniamy informację o zagrożeniu przestępstwem handlu ludźmi w związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej.

Wzmożony ruch graniczny daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną.

Wojna w Ukrainie i przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania niegodziwemu traktowaniu ludzi. Szczególna uwaga powinna być skupiona na grupę dzieci i kobiet, które stosunkowo łatwo mogą stać się ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z tym zagrożeniem zostały opracowane przez Straż Graniczną i MSWiA materiały informacyjne skierowane do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne (KCIK).

НЕ ДОВІРЯЙТЕ БЕЗМЕЖНО щоб не стати жертвою торгівлі людьми

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski