Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tour de Konstytucja

Data:

W niedzielę 23 maja Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar oraz zastępczyni RPO dr Hanna Machińska wzięli udział w spotkaniu i konferencji prasowej organizatorów akcji „Tour de Konstytucja”. O godz. 13:00 w warszawskim Parku Fontann przedstawiono projekt i dokonano oznaczenia „Tour-BUSA”, który 4 czerwca w Radomiu wyruszy w trzymiesięczną podróż po Polsce, odwiedzając 90 miejscowości. „Tour-BUS” będzie przewoził zwój Konstytucji, materiały informacyjne i gadżety oraz pełnił funkcję mobilnego studia sprawozdawczego.

Tour de Konstytucja to wydarzenie organizowane przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z udziałem artystów, prawników i osób zaufania społecznego. Jego celem jest popularyzacja zapisów Konstytucji i praktyki ustrojowej wytworzonej przez ponad 20 lat obowiązywania obecnej ustawy zasadniczej.

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o projekcie: https://tour-de-konstytucja.pl/

Autor informacji: Dominika Ziętara
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk