Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TK ws. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Data:
Tagi: wydarzenie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę dotyczącą zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Do postępowania w tej sprawie przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Trybunał podzielił argumentację RPO i uznał, że  przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami uzależniający zwrot wywłaszczonej nieruchomości od zgody wszystkich jej współwłaścicieli jest niezgodny z Konstytucją.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk