Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TK ws. prowadzenia uprawy leśnej

Data:
Tagi: wydarzenie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ograniczenia możliwości przeniesienia praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej tylko do sprzedaży lub spadkobrania.

Trybunał Konstytucyjny częściowo przychylił się do wniosku RPO i orzekł, że artykuł ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w zakresie, w jakim nie przewiduje przejścia na nabywcę (w drodze innej czynności prawnej niż sprzedaż gruntu) obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej oraz ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej jest niezgodny z Konstytucją RP.

TK nie podzielił zarzutów dotyczących artykułu przywołanej ustawy, na podstawie którego ekwiwalent został nabyty w drodze spadkobrania .
 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP