Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Synteza - informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2021

Data:

Synteza opracowana została na podstawie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2021”. Zawiera omówienie najważniejszych problemów w obszarze ochrony praw i wolności obywatelskich oraz działań podejmowanych przez Rzecznika.

„Rok 2021 był rokiem rekordowym, jeśli chodzi o liczbę spraw kierowanych do BRPO. Wpłynęło 74 279 wniosków. Tak duża liczba spraw kierowanych do mojego Biura to wyraz zaufania obywateli. To dla mnie i dla pracowników BRPO ogromnie budujące, że w chwilach ogarniającego kraj i świat kryzysu, tak wiele osób właśnie do nas zwróciło się ze swoimi problemami, prosiło o informację prawną oraz o pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów. Chciałbym za okazane zaufanie podziękować oraz zapewnić, że zawsze w naszej pracy na pierwszym miejscu jest i będzie człowiek – jego godność, wolności i prawa” - Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-09-01 10:02:38
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2022-09-15 15:16:11
Operator: Maciej Kuczyński