Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Statystyki dotyczące karania za niepłacenie alimentów – odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

Data:
  • Od czerwca do końca 2016 r. niepłacenie alimentów skończyło się aktem oskarżenia w  3 781 przypadkach, a w tym samym okresie kolejnego roku (po zmianie przepisów art. 209 K.k.) - 9 587
  • Kary w systemie dozoru elektronicznego odbywało w 2016 r. 1491 niepłacących na swoje dzieci rodziców, a w 2017 r. – 1666

Minister przedstawia też szczegółowe dane za lata 1001-2016 dotyczące karania za niepłacenie alimentów.

Po nowelizacji art. 209 Kodeksu karnego, tj. od 31 maja 2017 r karze podlega ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące. Kara może być wykonywana w dozorze elektronicznym.

Przed zmianą przestępstwo niealimentacji zagrożone było wyższą karą, niepozwalającą na stosowanie „obrączek”, ale niepłacenie alimentów musiało być „uporczywe” i narażać dziecko „na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk