Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
Tagi: bip

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Prawny
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Aktualizacja Statutu BRPO
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Prace porządkowe, zostawiono aktualny Statut BRPO i załącznik do Statutu
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Dochodzi Statut - tekst ujednolicony 03.08.2022.pdf i Załącznik do Statutu 03.08.2022.pdf
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Publikacja ujednoliconego statutu
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Dodanie ujednoliconego tekstu statutu i schematu organizacyjnego
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk