Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawy ulgi w opłatach za abonament RTV

Data:

Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu dwukrotnie interweniował w sprawie starszych osób, które powinny być zwolnione z opłat abonamentowych.

Pierwsza sprawą zajął się na podstawie artykułu prasowego w sprawie okoliczności naliczenia zadłużenia w opłacaniu abonamentu radiowo-telewizyjnego pani K. – 78-letniej mieszkance M. Wniosek Zainteresowanej z grudnia 2015 r. o umorzenie zaległości został niezwłocznie po wpływie korespondencji od Rzecznika w tej sprawie rozpatrzony pozytywnie i wydano decyzję o umorzeniu zaległości za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2015 r. W treści decyzji wskazano, że odstąpiono od jej uzasadnienia z uwagi na uwzględnienie żądania strony  w całości.

Uzyskanie pozytywnego rozwiązania nie byłoby możliwe bez podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich działań.

Do Biura RPO zwrócił się też 81-letni niepełnosprawny pan S. w sprawie postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości w opłacie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zainteresowany poinformował, że od 2013 r. bezskutecznie ubiega się o zwolnienie z opłat abonamentu.

W wyniku podjętych przez RPO działań ustalono, że wniosek Zainteresowanego z marca 2014 r. o umorzenie zaległości nie był do tej pory rozstrzygnięty. Niezwłocznie, po wpływie korespondencji od Rzecznika w tej sprawie, wniosek został rozpatrzony pozytywnie i wydano decyzję o umorzeniu zaległości za okres 1 stycznia 2010 r. do 31 października 2015 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-06-21 13:19:12
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk