Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa odmowy umorzenia kary za brak opłaty za przejazd – WSA podzielił stanowisko Rzecznika

Data:

Obywatel został ukarany przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za brak uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drodze krajowej. Sytuacja życiowa nie pozwala mu uregulować należności, jednak Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego się zwrócił, odmówił umorzenia kary pieniężnej. Mężczyzna złożył więc skargę do sądu administracyjnego, a Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do tego postępowania sądowego.

Rzecznik wskazał, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekroczył granice uznania administracyjnego, nie uzasadniając w sposób dostatecznie zindywidualizowany swojej odmowy. Organ nie wyjaśnił, które z okoliczności składających się na sytuację życiową i majątkową obywatela pozwoliły stwierdzić, że jest on w stanie uregulować należności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika i uchylił zaskarżoną decyzję (sygn. V Sa/Wa 4412/15).

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk