Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa Alicji Tysiąc. RPO: nadal brak przepisów, umożliwiających zaskarżenie decyzji lekarskiej w przypadku prawa do legalnej aborcji

Data:
Tagi: aborcja

 


Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień w procesie wykonania zaleceń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zawartych w wyroku w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce oraz wobec uzasadnionych wątpliwości natury konstytucyjnej dotyczących brzmienia niektórych przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień w procesie wykonania zaleceń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zawartych w wyroku w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce oraz wobec uzasadnionych wątpliwości natury konstytucyjnej dotyczących brzmienia niektórych przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – 22 grudnia 2008 r.

Abstrakt do wystąpienia RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień w procesie wykonania zaleceń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zawartych w wyroku w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce oraz wobec uzasadnionych wątpliwości natury konstytucyjnej dotyczących brzmienia niektórych przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąż

„Aborcja nadal bez procedury”, Rzeczpospolita - 22 grudnia 2008 r.

Komunikat PAP - RPO: nadal brak przepisów, umożliwiających zaskarżenie decyzji lekarskiej - 22 grudnia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk