Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Zespołu ds. Osób Głuchych w Biurze RPO

Data:

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Osób Głuchych, który działa przy Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. Na spotkaniu omawiano m.in. harmonogram prac dotyczących przygotowania raportu o sytuacji osób głuchych w Polsce. Członkowie Zespołu zapoznali się również z działalnością Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedyskutowali propozycje przeprowadzenia badań społecznych dotyczących głuchych.

Ważne linki:

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz