Spotkanie zespołu ds praw osób g/Głuchych

Data:

16 października 2015 r. w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 odbyło się spotkanie Zespołu Głuchych.

W spotkaniu udział wzięli: Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar oraz Zastępczyni Rzecznika dr Sylwia Spurek, która w BRPO będzie odpowiedzialna za  kwestie równego traktowania; zatem również za równe traktowanie i zapobieganie dyskryminacji   osób głuchych. 

Tłumaczenie spotkania na PJM

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji: 2016-06-29 15:39:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-27 08:30:04
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk