Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Maciejem Dobrowolskim

Data:

5 października  Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z Maciejem Dobrowolskim i jego obrońcą mec. Michałem Korolczukiem, a także z organizatorem kampanii "Uwolnić Maćka" Marcinem Rudowskim. W spotkaniu uczestniczyli również dyr. Marek Łukaszuk i dr Marcin Warchoł z Zespołu Prawa Karnego w Biurze RPO. Spotkanie dotyczyło planowanych działań Rzecznika w kontekście problematyki nadużywania stosowania oraz przewlekłości tymczasowego aresztowania. Uzgodniono, że w najbliższym czasie zostaną podjęte przez Rzecznika następujące czynności:

  1. Zapytanie Sądu Okręgowego o stan spraw osób tymczasowo aresztowanych, których areszty trwają powyżej 3 lat (podejmowane i planowane działania dowodowe sądu wobec nich);
  2. Rozpoczęcie prac na wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w kontekście wprowadzenia maksymalnych terminów tymczasowego aresztowania;
  3. Pismo do Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące zasady domniemania niewinności w kontekście orzekania przez sądy o przedłużaniu tymczasowego aresztowania;
  4. Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dochodzenie odszkodowania z tytułu niewątpliwie niesłusznego bądź niezgodnego z prawem tymczasowego aresztowania jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku;
  5. Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wykaz wszystkich spraw, w których tymczasowe aresztowanie trwa dłużej niż 2 lata;
  6. Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wprowadzenie rozwiązań prawnych obligujących sąd do indywidualnego stosowania i przedłużania aresztu wobec każdego oskarżonego z uwzględnieniem indywidualnego charakteru sprawy (por. ETPC: Sprawy: Wemhoff przeciwko Niemcom, Stögmüller przeciwko Austrii, Contrada przeciwko Włochom, Kudła przeciwko Polsce, Celejewski przeciwko Polsce);
  7. Wystąpienie do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z prośbą o przeprowadzenie badań aktowych  dotyczących efektywności kontroli zażaleniowej na stosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania;
  8. Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dotyczące przeprowadzenia szkoleń z zakresu przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania w kontekście orzecznictwa Europejskiego trybunału Praw Człowieka.


 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP