Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Po 40. miesiącach Maciej Dobrowolski zwolniony z aresztu

Data:

Maciej Dobrowolski, kibic oskarżony o pomoc w przemycie narkotyków, po 40 miesiącach został zwolniony z aresztu. Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił argumenty obrony i uznał, że może on odpowiadać przed sądem z wolnej stopy.

Wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawie przedłużającego się aresztu Macieja Dobrowolskiego zwracając się do Sądu Okręgowego w Warszawie. Skierował również prośbę do Sądu Apelacyjnego o rozważenie zbadania w trybie nadzoru wewnętrznego sprawności postępowania.

Marcin Warchoł, Zespół Prawa Karnego W Biurze RPO:

"Sąd wreszcie spojrzał na sprawę z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, o co upominał się Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, gdy przez okres 4 miesięcy Sąd Okręgowy nie wykonał ani jednej czynności związanej z panem Maciejem Dobrowolskim, który pozostawał biernym obserwatorem sprawy dotyczącej innych osób.

Przez pierwsze 6 miesięcy od skierowania aktu oskarżenia (30 grudnia 2013), sąd nie wykonał żadnej czynności dowodowej, a nawet nie otworzył przewodu sądowego. Pomimo to osoba objęta domniemaniem niewinności pozostawała wciąż w areszcie. W odpowiedzi do Rzecznika sąd zaś powoływał się na skomplikowany charakter sprawy, jej wielowątkowość i utrudnianie postępowania przez oskarżonych. Problem tylko w tym, że żadna z tych okoliczności nie dotyczyła naszego wnioskodawcy. Ani on nie mataczył, ani nie był przedmiotem postępowania dowodowego. Prawdopodobieństwo negatywnej ingerencji w przebieg postępowania maleje wraz z upływem czasu i samo odwoływanie się do obawy matactwa, gdy cały materiał dowodowy jest już zebrany nie jest wystarczające do dalszego utrzymywania aresztu, powtórzył wczoraj Sąd Apelacyjny za Trybunałem strasburskim, co Rzecznik Praw Obywatelskich odnotowuje z satysfakcją.”

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk