Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości ws. ustawy dla osób transpłciowych

Data:

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie rządowego projektu założeń do nowelizacji ustaw – Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy i ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - mającego na celu uregulowanie sytuacji osób transpłciowych i umożliwienie im korekty płci metrykalnej.

Projekt rządowy spotkał się z krytyką organziacji pozarządowych, m.in. podczas organizowanejw Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 5 listopada 2013 r. konferencji "Europejskie standardy i dobre praktyki w zakresie korekty płci metrykalnej". Notatkę ze spotkania przygotowała Pracownia Różnorodoności [dostępna na stronie Pracowni Różnorodności].

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk