Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie w BRPO ze specjalną wysłanniczką Wielkiej Brytanii ds. równości płci

Data:

Przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich spotkały się ze specjalną wysłanniczką Wielkiej Brytanii ds. równości płci Alicią Herbert. Tematem rozmowy były zagadnienia związane z prawami kobiet i prawami osób LGBT+ w Polsce. 

W szczególności rozmawiano o uchwałach anty-LGBT, przestępstwach z nienawiści. Dyskutowano także o wyroku ETPC z 12.12.23 r. Przybyszewska i inni p. Polsce dot. związków partnerskich osób tej samej płci, jak również poruszono kwestię praw reprodukcyjnych kobiet. Strona brytyjska zaprezentowała z kolei nową strategię dotyczącą równości płci. Uczestnicy spotkali rozmawiali także o możliwych formach współpracy w zakresie wymiany wiedzy i danych statystycznych.

Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentowały dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania Magdalena Kuruś, naczelniczka Wydziału Podstawowych Praw i Wolności w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Anna Białek oraz Justyna Jezierska z Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania. 

Alicii Herbert towarzyszyli: główna asystentka Gjeni Doda, pierwszy sekretarz Tom Young i starsza specjalistka ds. praw człowieka Claudia Zygmunt.

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa