Spotkanie RPO z uczniami zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

Data:
Tagi: kalendarium

Historia szkoły w Łochowie sięga czasów II wojny światowej, kiedy to wśród nauczycieli tajnego nauczania powstał pomysł powołania w Łochowie szkoły średniej. 18 października 1944 r. grupa działaczy oświatowych z terenu Łochowa powołała gimnazjum. Było to Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Ogólnokształcące, które 17 grudnia 1945 roku zostało przejęte przez samorząd Gminy Łochów i zmieniło nazwę na Samorządowe Koedukacyjne Ogólnokształcące Gimnazjum i Liceum w Łochowie. 30 maja 1946 roku otryzmało imię Tadeusza Kościuszki.

W ramach akcji 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego została wybudowana nowa siedziba dla Liceum, której uroczyste otwarcie odbyło się 7 czerwca 1964 r. wraz z nadaniem imienia Marii Sadzewiczowej – współzałożycielki i pierwszej dyrektorki szkoły w latach 1944 -1947.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych składa się z Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Teleinformatycznego oraz Technikum Logistycznego. W spotkaniu z RPO wzięli udział uczniowie klas maturalnych i przedstawiciele samorządu szkolnego oraz dyrektor pan Andrzej Suchenek.

Na spotkaniu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar pokrótce przedstawił, na czym polega jego praca, jaka jest rola RPO w państwie, jakie ma kompetencje i zadania. Przedstawił także trochę statystyki – 60 tys. rocznie wpływających spraw i ok. 300 wystąpień rocznie do władz publicznych. Rzecznik poprosił uczestników spotkania, aby anonimowo wypisali na kartkach sprawy, które uważają za dyskryminujące lub naruszające ich prawa.

Uczniowie aktywnie zaangażowali się w to zadanie i najwięcej zgłoszeń dotyczyło kwestii zabierania przez nauczycieli podczas lekcji telefonu komórkowego. Rzecznik tłumaczył, że nauczyciele mają prawo wprowadzić zasady ograniczenia korzystania z telefonu na terenie szkoły i odbierać telefon, jeśli uczeń się do nich nie stosuje. Natomiast przeglądanie telefonu przez nauczyciela byłoby już naruszeniem prywatności ucznia. Inne głosy dotyczyły wątpliwości, gdzie uczniowie mogą się zgłaszać, jeśli uważają, że ich prawa są naruszone w szkole. Rzecznik przytoczył przykład szkoły, gdzie funkcjonuje rzecznik praw ucznia, pełnomocnik ds. równego traktowania i wspólnie z uczniami opracowany kodeks postępowania. Kolejna wątpliwość to, gdzie mogą zgłosić przemoc w rodzinie? I tu rzecznik poradził zwrócenie się do nauczyciela lub pedagoga szkolnego, co może być łatwiejsze niż złożenie zawiadomienia na Policję. Uczniowie chcieli również wiedzieć  czy policjanci naruszają prawo legitymując bez powodu?  I czy mamy prawo do życia w czystym kraju?

 

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-02-06 16:04:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk