Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Data:

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i różnych form opodatkowania przedsiębiorstw były głównymi tematami spotkania rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców Adamem Abramowiczem.

Podczas rozmowy w Biurze RPO omówiono także zasady współpracy obu instytucji oraz bieżące problemy związane z trudną sytuacją przedsiębiorców, szczególnie dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona w 2018 r. Do kompetencji Rzecznika MŚP należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi działającymi w tym obszarze oraz działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski