Rozmowa RPO z Wojciechem Labudą, pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci

Data:

RPO Marcin Wiącek spotkał się z pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci Wojciechem Labudą. Rozmawiano o założeniach nowej ustawy o cmentarzach, którą rząd zamierza wkrótce przedłożyć Sejmowi.  

Podczas spotkania poruszono między innymi kwestie utworzenia instytucji koronera, wprowadzenia elektronicznego rejestru zgonów, zapisu w testamencie dotyczącego woli zmarłego co do miejsca i sposobu pochówku, tworzenia i likwidacji cmentarzy, ochrony opuszczonych cmentarzy przed dewastacją, ochrony miejsc pochówku osób biorących udział w działaniach wojennych i osób szczególnie zasłużonych dla narodu (aktorów, pisarzy etc.)
 
Nowa ustawa ma uporządkować kwestie cmentarzy i chowania zmarłych. Obecna została uchwalona w 1959r. i mimo wielokrotnych nowelizacji jest już aktem przestarzałym, nieprzystającym do aktualnych czasów. Uwagę na to wielokrotnie zwracał Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-10-06 10:31:13
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski