Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium: Głosowanie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

Data:

W Biurze RPO odbyło się seminarium eksperckie na temat głosowania osób starszych i osób z niepełnosprawnościami połączone z prezentacją wydanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. raportu pt. „Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami”.

Raport zawiera wyniki rozbudowanych badań socjologicznych, analizę przepisów prawa polskiego i międzynarodowego oraz wnioski i rekomendacje obejmujące pożądane zmiany legislacyjne i kwestie organizacyjne. Raport zaprezentowali jego autorzy – dr Jarosław Zbieranek, ekspert Centrum Studiów Wyborczych UMK oraz Anna Błaszczak z Biura RPO. W dyskusji ekspertów wzięli udział: Minister Kazimierz W. Czaplicki, Szef Krajowego Biura Wyborczego,  prof. Andrzej Sokala, Szef Centrum Studiów Wyborczych i prorektor UMK, Witold Gintowt-Dziewiałtowski, Senator RP oraz Stefan Jan Jaworski, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

 

 

 

 

Program seminarium, 05.03.2013.
Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka nr 4 "Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze ..."
Wideo - Głosowanie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami cz. 1
Wideo - Głosowanie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami cz. 2

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk