Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich

Data:

Prof. Irena Lipowicz oraz Emily O’Reilly, europejska rzeczniczka praw obywatelskich, otworzyły X Krajowe Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich, które odbywa się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

W wydarzeniu biorą udział ombudsmani z ponad 40 państw. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania brzmi: „Rzecznicy praw obywatelskich przeciw dyskryminacji”. Wykład inauguracyjny wygłosił Marian Turski, który odniósł się do własnych doświadczeń z okresu II wojny światowej. Wskazywał, że podczas konferencji rzecznicy powinni przede wszystkim zastanowić się jakie są źródła dyskryminacji. Prof. Lipowicz podkreśliła, że seminarium ma dać uczestnikom nowy impuls do działania. Natomiast za jeden z największych problemów, przed którymi stają dziś kraje europejskie, Emily O’Reilly uznała migracje. Zauważyła, że ta kwestia jest wykorzystywana m.in. w kampanii wyborczej prowadzonej w Wielkiej Brytanii.

W uroczystej inauguracji seminarium uczestniczyła również Henryka Mościcka-Dendys Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z powodu nieobecności Wicemarszłek Sejmu Elżbiety Radziszewskiej został odczytany jej list do uczestników konferencji.

Pierwszego dnia seminarium ombudsmani uczestniczyli w trzech sesjach tematycznych. Dyskutowano o prawach osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz o działalności Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich. Emily O’Reilly wskazywała m.in. na nowe elementy współpracy europejskich ombudsmanów.

Seminaria Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich organizowane są co dwa lata, pierwsze odbyło się w 1996 roku w Strasburgu. Służą wskazaniu najlepszych praktyk w zakresie przestrzegania praw obywatelskich i wymianie doświadczeń.

Spotkanie w Warszawie organizowane jest wspólnie przez polskiego i europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, potrwa do 29 kwietnia.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk