Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Drugi dzień obrad europejskich ombudsmanów

Data:

Podczas drugiego dnia X Krajowego Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich ombudsmani z ponad 40 państw dyskutowali na temat praw mniejszości narodowych oraz przestrzegania praw człowieka podczas organizacji tzw. lotów deportacyjnych, w wyniku których cudzoziemcy są przymusowo odsyłani do kraju pochodzenia.

Przedstawiciel Regionalny Wysokiego Komisarza Praw Człowieka Jan Jařab zwrócił uwagę na sytuację mniejszości romskiej. Ombudsmani wspólnie zastanawiali się nad rozwiązaniami, które pozwolą przeciwdziałać dyskryminacji mniejszości narodowych.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O’Reilly przewodniczyła sesji dotyczącej monitowania lotów deportacyjnych, w której głos zabrali rzecznicy z Hiszpanii, Holandii oraz Danii. Uczestniczył w niej także Per Kvistholm szef działu operacji powrotnych w Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex).

Po południu na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W alei drzew pamiątkowych w Ogrodzie Saskim, został zasadzony dąb upamiętniający X Krajowe Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich.

Po oficjalnych uroczystościach, w Biurze RPO odbyło się posiedzenie europejskiego zarządu Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), którego przewodniczącą od w stycznia br. jest prof. Irena Lipowicz.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk