Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spór w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Rzecznik pisze do Ministra Sprawiedliwości

Data:
  • W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie powstał spór na tle utworzeniu nowego, VIII Wydziału Karnego, do którego przeniesiono część sędziów, asystentów i urzędników sądowych z II Wydziału Karnego
  • Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargę sześciu sędzi SA, które wskazują na dyskryminacyjne traktowanie przez Prezesa SA 
  • Marcin Wiącek pisze w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara 

Istota skargi dotyczy reorganizacji wewnętrznej struktury Sądu Apelacyjnego, polegającej na utworzeniu nowego, VIII Wydziału Karnego, do którego przeniesiono część sędziów, asystentów i urzędników sądowych z II Wydziału Karnego, w którym skarżące orzekają. W konsekwencji - jak twierdzą skarżące - pracownicy II Wydziału Karnego są przeciążeni pracą, a niektórzy zostali pozbawieni dostępu do komputerów.

Prezes SA  zaprzecza tym zarzutom, twierdząc, że utworzenie dodatkowego wydziału było uzasadnione wzrostem wpływu spraw do II Wydziału Karnego, a także odmową części sędziów tego wydziału wspólnego orzekania z sędziami powołanymi na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS.

Formalną podstawą do dokonania tej reorganizacji były zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5 września 2023 r.

Mając na względzie kompetencje Ministra Sprawiedliwości w zakresie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów, Marcin Wiącek zwraca się do min. Adama Bodnara o zbadanie zasadności reorganizacji II Wydziału Karnego SA i rozważenie możliwości uchylenia bądź modyfikacji zarządzeń będących zarzewiem sporu.

VII.810.2.2023  
 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski