Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sąd uznał za winnego drukarza, który odmówił wykonania usługi organizacji LGBT

Data:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznał, że przedsiębiorca, który odmówił wydrukowania materiałów reklamowych organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw osób LGBT, popełnił wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykroczeń.

Przedsiębiorca odmowę wydrukowania materiałów reklamowych uzasadnił niechęcią do przyczyniania się do "promocji ruchów LGBT" (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) pracą firmy. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, odmowa wykonania publicznie oferowanej usługi wyłącznie ze względu na związek treści zamawianych materiałów reklamowych z organizacjami działającymi na rzecz praw osób LGBT stanowi naruszający godność przejaw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w obszarze dostępu do usług. Rzecznik przekazał sprawę do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, który skierował wniosek o ukaranie w sprawie umyślnego, bez uzasadnionej przyczyny, odmówienia świadczenia usługi, tj. popełnienia wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń. W dniu 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uznał, że przedsiębiorca jest winny popełnienia tego wykroczenia i wskazał, że jego przekonania nie uzasadniają odmowy wykonania usługi. Sąd odstąpił od wymierzenia kary.

Dyskryminacja w dostępie do usług - w tym odmowa świadczenia usługi wyłącznie ze względu na orientację seksualną - jest niezgodna z prawem. Informacja o wystąpieniu skierowanym do Ministra Sprawiedliwości w sprawie środków ochrony prawnej w sprawach dyskryminacji w dostępie do usług.

Jak wynika z przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich badań, zaledwie 25% Polaków wie, że dyskryminacja w dostępie do usług jest zakazana przez prawo.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP