Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności szybkiego wdrożenia zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk