Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z sygnatariuszkami listu otwartego „Nie chcemy parytetów!”

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z sygnatariuszkami listu otwartego „Nie chcemy parytetów!”. Przedmiotem spotkania były postulaty wprowadzenia parytetów, czyli prawnych gwarancji obecności kobiet w parlamencie, rządzie, radach naukowych i innych gremiach.

List otwarty "Nie chcemy parytetów", Rzeczpospolita - 9 lipca 2009 r.

Lista osób uczestniczących w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - 20 lipca 2009 r.

Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie udziału kobiet w życiu publicznym - 22 kwietnia 2009 r.

Odpowiedź Marszałka Senatu na wystąpienie RPO w sprawie udziału kobiet w życiu publicznym – 7 maja 2009 r.

Badanie CBOS "Kobiety 2009"

Kongres Kobiet "Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet"

Manifest równych szans kobiet i mężczyzn KPP Lewiatan

Parytet vs demokracja, Rafał Ziemkiewicz, Rzeczpospolita -14 lipca 2009 r.

Tradycja łamistrajków, Rzecpospolita - 17 lipca 2009 r.

Sierakowski musi nas publicznie przeprosić za „volkslistę”, Rzeczpospolita - 16 lipca 2009 r.

Polki: oddajcie nam połowę władzy, Renata Grochal, Gazeta Wyborcza - 6 lipca 2009 r.

Maria Wieruszewska, „Parytety „sine ira et studio”

"Parytety jak numerus clausus", Rzeczpospolita - 24 lipca 2009 r.

„W Sejmie nie ma poparcia dla wprowadzenia parytetów”, Polska – 30 lipca 2009 r.

„W PO tylko premier, Palikot i Nowak chcą parytetów”, Dziennik – 30 lipca 2009 r.

- Strona internetowa http://www.parytety.pl/

"Demokracja parytetowa", Rzeczpospolita - 23 lutego 2010 r.

"Chrońmy kobiety przed polityką", Rzeczpospolita - 25 lutego 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk