Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik po raz kolejny interweniuje w sprawie medycznej marihuany

Data:

W nawiązaniu do poprzednich wystąpień w tej sprawie, kierowanych do Ministra Zdrowia, z dnia: 28 października 2015 r., 20 kwietnia 2016 r. oraz 18 sierpnia 2016 r., a także uwzględniając postanowienie sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego z 17 marca 2015 r. (sygn. S 3/15), Rzecznik zwrócił uwagę Przewodniczącemu Podkomisji nadzwyczajnej Komisji Zdrowia Sejmu na potrzebę uregulowania kwestii dostępu polskich pacjentów do marihuany medycznej.

W trakcie posiedzenia Podkomisji w dniu 29 listopada 2016 r. omawiano propozycję Ministra Zdrowia dotyczącą zapewnienia dostępu pacjentów do medycznej marihuany poprzez import suszu jako surowca farmaceutycznego.

Tymczasem, w opinii Rzecznika, zastosowanie procedury importu docelowego nie rozwiąże problemu z dostępem polskich pacjentów do marihuany medycznej. Procedura ta, przewidziana w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne i realizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia jest bowiem stosowana niezwykle rzadko.

Stosowanie tej procedury może ponadto powodować, że dostępność marihuany medycznej dla pacjentów będzie uzależniona w pierwszej kolejności od dostępności tego surowca o określonych właściwościach na rynkach zagranicznych, a w drugiej od zainteresowania podmiotów trzecich sprowadzaniem go jako surowca farmaceutycznego. To zaś rodzi uzasadnione obawy, czy takie rozwiązanie będzie stanowiło dostateczną realizację normy programowej zawartej w art. 68 ust. 1 Konstytucji, stanowiącym, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk