Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MZ ws. dostępu pacjentów do leków zawierających medyczną marihuanę

Data:

Badana przez Rzecznika sprawa indywidualna ukazała problem braku dostatecznych regulacji dotyczących dostępu pacjentów do leków zawierających medyczną marihuanę. W wystąpieniu Rzecznik przywołuje treść postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 r. (sygn. S 3/15), w którym stwierdzono, że w świetle aktualnych badań naukowych marihuana może być wykorzystywana w celach medycznych, zwłaszcza w przypadku łagodzenia negatywnych objawów chemioterapii stosowanej w chorobach nowotworowych. Jednocześnie zgodna z Konstytucją jest kryminalizacja i penalizacja posiadania i uprawiania konopi innych niż włókniste. Trybunał zwrócił uwagę na niespójność obowiązujących regulacji prawnych oraz potrzebę unormowania kwestii medycznego wykorzystywania marihuany. Dostrzeżona niespójność wynika z przyjętego modelu zapobiegania narkomanii, który wyklucza możliwość wykorzystywania marihuany dla celów medycznych. Tymczasem w odniesieniu do pewnej grupy pacjentów, np. osób cierpiących w związku z leczeniem choroby nowotworowej, należałoby rozważyć dopuszczalność jej stosowania. W ocenie Rzecznika tego problemu nie rozwiąże sprowadzanie leków w drodze tzw. importu docelowego, ponieważ procedura ta jest stosowana niezwykle rzadko. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy Minister Zdrowia podjął bądź planuje podjęcie prac legislacyjnych w omawianym zakresie. 

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-10-30 10:05:41
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 13:41:56
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP