Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO wystąpił do MSWiA ws informacji o stanie prac nad regulacjami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przedstawienia informacji o stanie prac nad regulacjami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej

Wystąpienie do MSWiA w sprawie przedstawienia informacji o stanie prac nad regulacjami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej – 31 lipca 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk