Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO: co z wsparciem dla samorządu gospodarczego rolników? MR: mamy już zespół roboczy

Data:
  • W wyniku wystąpień RPO Minister Rolnictwa powołał w styczniu 2020 r. zespół do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych.

Min. Jan Krzysztof Ardanowski poinformował o tym RPO 22 września. Rzecznik dopytywał się bowiem po raz kolejny, jak rozwiązywany jest problem izb rolniczych.  Izby rolnicze do gospodarczy samorząd rolników i producentów rolnych. Wszystkie izby zrzeszają się w Krajowa Rada Izb Rolniczych, która reprezentuje rolników przed parlamentem, rządem i administracją. To Krajowa Rada zwróciła uwagę RPO, że potrzebne są ułatwienie w kandydowaniu i wybieraniu do rad powiatowych izb rolniczych.

RPO przekazał ten postulat Ministrowi Rolnictwa, otrzymując zapewnienie (obecnie powtórzone), że „będzie wspierać działalność izb rolniczych” i że „zostaną przeanalizowane zasady funkcjonowania samorządu rolniczego, w tym także kwestia związana z ordynacją wyborczą w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Ewentualna nowelizacja ustawy o izbach rolniczych zostanie przeprowadzona pod kątem poprawy pracy tego samorządu, z uwzględnieniem przepisów dotyczących wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych”.

Teraz jednak dodatkowo Minister poinformował o powstaniu zespołu roboczego.

VII.611.2.2019

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk