Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws opodatkowania pomocy osobom ubogim

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do p. Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie obciążania podatkami pomocy finansowej świadczonej osobom ubogim i znajdującym się w trudnej sytuacji

Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obciążania podatkami pomocy finansowej świadczonej osobom ubogim i znajdującym się w trudnej sytuacji – 28 czerwca 2007 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk