Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja placówek Straży Granicznej przy granicy polsko-białoruskiej

Data:

W dniach 18–22 września br. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przebywali w rejonie granicy polsko-białoruskiej. 

W delegacji wzięli udział: zastępca rzecznika praw obywatelskich Wojciech Brzozowski, główny koordynator ds. współpracy strategicznej Maciej Grześkowiak, a także przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur – Michał Żłobecki i Paulina Wróbel oraz Zespołu ds. Równego Traktowania – Agnieszka Szmajdzińska i Karolina Michalczyk.

Celem wyjazdu było przeprowadzenie niezapowiedzianych wizytacji w wybranych placówkach Straży Granicznej w związku z trwającym przy granicy polsko-białoruskiej kryzysem humanitarnym. Podczas wyjazdu przedstawiciele Rzecznika odwiedzili placówki Straży Granicznej w Lipsku, Nowym Dworze, Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku.

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Współpracy Strategicznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski