Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta studyjna Marcina Wiącka w ośrodkach wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Miliczu

Data:

20 czerwca 2024 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek na zaproszenie Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych przebywał z wizyta w Miliczu. Rzecznik odwiedził placówki prowadzone przez Stowarzyszenie, zapoznając się ze specyfiką ich działania oraz spotykając się z uczestnikami i kadrą.

Podczas wizyty na Dolnym Śląsku Rzecznikowi towarzyszył dyrektor generalny BRPO Michał Szwast oraz zastępczyni Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu Natalia Kłączyńska. Gospodarzem wizyty była prezes Stowarzyszenia Alicja Szatkowska, ubiegłoroczna laureatka nagrody RPO im. dra Macieja Lisa.

W trakcie wizyty Rzecznik odwiedził m.in. prowadzony przez Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, w którym funkcjonuje niepubliczne przedszkole specjalne oraz przedszkole integracyjne oraz Milickie Centrum Wsparcia Capitol, gdzie mieści się Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz gdzie organizowane są zajęcia wyjazdowe dla małych dzieci i ich rodzin.

Podczas wizyty studyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej Marcin Wiącek spotkał się z liderami organizacji oraz przedstawicielami Samorządu. W spotkaniu uczestniczyła m.in. starosta Milicki Dorota Folmer oraz burmistrz Gminy Milicz Wojciech Piskozub.

W trakcie pobytu na Dolnym Śląsku RPO odwiedził również placówki oświatowo-terapeutyczne prowadzone przez Stowarzyszenie, które obecnie są modernizowane – Uniwersytet Dorosłości działający w ramach ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz Mieszkania Treningowe, które mieszczą się w pobliskich Krośnicach.

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (MSPDiON) zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem osób niepełnosprawnych z powiatu milickiego, oraz powiatów ościennych. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

W ramach stowarzyszenia działają Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy obejmujący m.in. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne, a także Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy. Stowarzyszenie prowadzi również mieszkanie treningowe, bank żywności, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego czy wypożyczalnię pomocy dydaktycznych.

Alicja Szatkowska, prezeska Stowarzyszenia od 1993 r., w 2023 r. została laureatką nagrody RPO im. dra Macieja Lisa, która jest przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski