Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kiedy kobieta osadzona w więzieniu dostanie komplet bielizny? RPO pyta MS o stan prac legislacyjnych. Jest odpowiedź

Data:
  • Po interwencji RPO resort sprawiedliwości ponad 3 lata temu zobowiązał się dodać biustonosze do bielizny, jaka przysługuje kobietom osadzonym w zakładach karnych
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotychczas nie zostało znowelizowane, a resort nie informuje, kiedy planuje zmienić przepisy
  • Rzecznik ponownie prosi o poinformowanie, na jakim etapie są prace legislacyjne
  • AKTUALIZACJA: Prace aktualnie znajdują się na etapie wewnątrzresortowym - odpisało Ministerstwo Sprawiedliwości 

Cztery lata temu Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Ministra Sprawiedliwości, aby odpowiednio uzupełnił swe rozporządzenie z 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach.

Chodziło o dodanie biustonosza do rodzaju bielizny, jaką Służba Więzienna powinna wydać osadzonej, która nie dysponuje własną bądź jej bielizna jest niezdatna do użycia.

W odpowiedzi z 15 października 2019 r. zapewniono Rzecznika, że postulat ten został uznany za słuszny i skierowany do dalszych prac legislacyjnych, zmierzających do znowelizowania rozporządzenia. RPO w lutym 2022 r. zapytał resort o stan tych prac. Dotychczas nie otrzymał odpowiedzi na te pismo.

W związku z tym ZRPO Wojciech Brzozowski ponownie prosi wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia o poinformowanie, na jakim etapie są prace nad nowelizacją rozporządzenia MS.

Odpowiedź Michał Wosia, sekretarza stanu w MS

W nawiązaniu do korespondencji dotyczącej postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego potrzeby nowelizacji Załącznika Nr 1 Tabeli Nr 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. poz. 2224) poprzez dodanie biustonosza do rodzaju bielizny, jaką Służba Więzienna powinna wydać osadzonej, gdy nie dysponuje ona własną bądź posiadana przez nią bielizna jest niezdatna do użycia, uprzejmie informuję, że został on uznany za słuszny i zostały podjęte w tej sprawie prace legislacyjne; aktualnie znajduje się na etapie wewnątrzresortowym.

IX.517.2965.2018

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-01-24 06:22:54
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-01-26 14:02:49
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Łukasz Starzewski