Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obywatelom odmówiono wstępu na posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Odpowiedź Przewodniczącej Rady

Data:
  • Części obywateli odmówiono wstępu na posiedzenie Rady m.st. Warszawy 7 grudnia 2023 r.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczącą Rady m.st. Warszawy Ewę Malinowską-Grupińską o przedstawienie przyczyn i okoliczności tej sytuacji
  • AKTUALIZACJA: Po wypełnieniu sektora dla publiczności w sali Warszawskiej, mieszkańcy byli kierowani do pozostałych sal z transmisją, w których były wolne miejsca, co jednak nie spotkało się ze zrozumieniem i wywołało wzburzenie wśród osób, które przyszły później i nie mogły zostać wpuszczone do sali obrad ze względów bezpieczeństwa - głosi odpowiedź przewodniczącej Rady 
  • Dodała, że podczas procedowania punktu „Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu", udziałem w którym zainteresowani byli mieszkańcy, do głosu zgłosiło się 30 osób i wszyscy, którzy się zgłosili, zostali do głosu zapisani, wpuszczeni do sali obrad i udzielono im głosu. Byli to zarówno zwolennicy, jak i (w większości) przeciwnicy procedowanego projektu uchwały.  

Po informacjach medialnych RPO z urzędu podjął sprawę uniemożliwienia grupie obywateli udziału w posiedzeniu Rady m.st. Warszawy.

Według doniesień medialnych, na salę obrad nie zostały wpuszczone osoby przeciwne przyjęciu znajdującego się w porządku obrad, projektu uchwały w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu.

Mając na względzie art. 61 Konstytucji RP, który mówi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, Marcin Wiącek zwraca się do przewodniczącej Rady Ewy Malinowskiej-Grupińskiej o przedstawienie przyczyn i okoliczności zaistniałej sytuacji.

Odpowiedź Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, przewodniczącej Rady

Sesje Rady m.st. Warszawy, poza sesjami uroczystymi, od wielu lat odbywają się w sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przystosowanej do tego typu przedsięwzięcia poprzez zainstalowanie w niej systemu elektronicznego umożlwiającego prowadzenie obrad i przeprowadzanie głosowań w sposób zapewniający wypełnienie obowiązku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie-gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm., dalej jako: „u.s.g.").

W sali Warszawskiej znajduje się sektor dla publiczności, mieszczący maksymalnie 110 osób. Informacja ta jest wywieszona na drzwiach wejściowych do ww. sektora. W sali sąsiadującej z salą posiedzeń, w której na ekranie prezentowana jest bezpośrednia relacja z posiedzenia, zorganizowany jest dodatkowy sektor na 50-100 miejsc siedzących, a jeszcze dwa ekrany z transmisją obrad znajdują się w sąsiadującym z salą obrad bufecie, w którym znajduje się 70 miejsc siedzących. Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. Ib u.s.g. obrady są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Podczas sesji Rady m.st. Warszawy, jaka miała miejsce w dniu 7 grudnia br., po wypełnieniu sektora dla publiczności w sali Warszawskiej, mieszkańcy byli kierowani do pozostałych sal z transmisją, w których były wolne miejsca, co jednak nie spotkało się ze zrozumieniem i wywołało wzburzenie wśród osób, które przyszły później i nie mogły zostać wpuszczone do sali obrad ze względów bezpieczeństwa.

Podczas procedowania punktu „Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu", udziałem w którym zainteresowani byli mieszkańcy, do głosu zgłosiło się 30 osób i wszyscy, którzy się zgłosili zostali do głosu zapisani, wpuszczeni do sali obrad i udzielono im głosu. Byli to zarówno zwolennicy, jak i (w większości) przeciwnicy procedowanego projektu uchwały.

W kontekście powyższych wyjaśnień zarzuty dotyczące uniemożliwienia mieszkańcom udziału w sesji uważam za bezpodstawne.

V.6060.16.2023    

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi link do nagrania sesji Rady Warszawy
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Przewodniczącej Rady Warszawy
Operator: Łukasz Starzewski