Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie wysokości podstawy wymiaru emerytury

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości podstawy wymiaru emerytury.

Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie wysokości podstawy wymiaru emerytury – 29 kwietnia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk