Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie skierowanej do Trybunału skargi dotyczącej problemu nauczania religii w polskich publicznych szkołach i przedszkolach

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Pełnomocnika MSZ do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie skierowanej do Trybunału skargi dotyczącej problemu nauczania religii w polskich publicznych szkołach i przedszkolach - 8 maja 2008 r.

Wystąpienie RPO do Pełnomocnika MSZ do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie skierowanej do Trybunału skargi dotyczącej problemu nauczania religii w polskich publicznych szkołach i przedszkolach - 8 maja 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk