Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie działań podejmowanych dla przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji 

Data:

Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do p. Joanny Kluzik – Rostkowskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dla przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji 

Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do p. Joanny Kluzik – Rostkowskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dla przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji – 12 października 2006 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk