Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w kolejnych kadencjach

Obraz
Zdjęcie portretowe kobiety

Pierwsza pełniła w Polsce funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich (w latach 1987 -1992). Profesor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, Członkini PAN i PAU, sędzia NSA i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Patronka Forum Konsumenckiego przy RPO VII Kadencji.

Obraz
Prof. Dr hab. Tadeusz Zieliński - RPO II kadencji

Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 1992–1996. Prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy prawa związkowego i ubezpieczeń społecznych, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, senator I kadencji, w 1997 Minister Pracy i Polityki Socjalnej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Członek PAN. Urodził się 19 czerwca 1926 r. zmarł 28 września 2003 r. 

Obraz
Prof. Dr hab. Adam Zieliński - RPO III kadencji

Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 1996–2000. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, sędzia, w latach 1982–1992 prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 1989 r. został wybrany na posła na Sejm "kontraktowy" z ramienia PZPR w pierwszej turze głosowania jako jeden z dwóch (obok Mikołaja Kozakiewicza) kandydatów z 35-osobowej listy krajowej. Urodził się 28 czerwca 1931 r. w Pruszkowie, zmarł 14 listopada 2022 r. 

Obraz
Zdjęcie portretowe mężczyzny

Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2000–2006, w latach 1991–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia i w latach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. W 1989 brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu jako ekspert prawny „Solidarności”.

Obraz
Czarno-białe zdjęcie portretowe mężczyzny
Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2006–2010, zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Prawnik, dyplomata, konsul RP w Londynie, prezes zarządu fundacji „Ius et Lex”.  
Obraz
Zdjęcie portretowe kobiety w pomarańczowych okularach

Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2010-15. Posłanka na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2000–2004 ambasadorka RP w Austrii. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Obraz
Zdjęcie portretowe mężczyzny

Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2015-2021. Zgłoszony na stanowisko dzięki poparciu 67 organizacji pozarządowych. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka. Urodził się 6 stycznia 1977 roku w Trzebiatowie.

Obraz
Zdjęcie portretowe mężczyzny

Rzecznik Praw Obywatelskich od roku 2021. Marcin Wiącek urodził się 28 marca 1982 r. w Mińsku Mazowieckim. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka.