Zawartość

RPO w kolejnych kadencjach

Zdjęcie portretowe kobiety

Pierwsza pełniła w Polsce funkcję Rzecznikia Praw Obywatelskich (w latach 1987 -1992). Profesor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, Członkini PAN i PAU, sędzia NSA i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Patronka Forum Konsumenckiego przy RPO VII Kadencji.

Prof. Dr hab. Tadeusz Zieliński - RPO II kadencji

Rzecznik praw obywatelskich  w latach 1992–1996. Prawnik, specjalista w zakersie prawa pracy prawa związkowego i ubezpieczeń społecznych, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, senator I kadencji, w 1997 minister pracy i polityki socjalnej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Członek PAN. Urodził się 19 czerwca 1926 r. zmarł 28 września 2003 r. 

Prof. Dr hab. Adam Zieliński - RPO III kadencji

Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 1996–2000. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, sędzia, w latach 1982–1992 prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 1989 r. został wybrany na posła na Sejm kontraktowy z ramienia PZPR w pierwszej turze głosowania jako jeden z dwóch (obok Mikołaja Kozakiewicza) kandydatów z 35-osobowej listy krajowej.

Zdjęcie portretowe mężczyzny

Rzecznik praw obywatelskich w latach 2000–2006, w latach 1991–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia i w latach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności[3]. W 1989 brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu jako ekspert prawny „Solidarności”.

Czarno-białe zdjęcie portretowe mężczyzny
Rzecznik praw obywatelskich w latach 2006–2010, zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Prawnik, dyplomata, konsul RP w Londynie, prezes zarządu fundacji „Ius et Lex”.
 
Zdjęcie portretowe kobiety w pomarańczowych okularach

Rzeczniczka praw obywatelskich w latach 2010-15. Posłanka na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2000–2004 ambasadorka RP w Austrii. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 1980 wstąpiła do NSZZ „Solidarność”, brała też udział w założeniu Związku Górnośląskiego. Była współpracownikiem Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Pracowała następnie m.in. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Była członkinią Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Zdjęcie portretowe mężczyzny

Rzecznik praw obywatelskich od 2015 r. zgłoszony na stanowisko dzięki poparciu 67 organizacji pozarządowych. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka.

Urodził się 6 stycznia 1977 roku w Trzebiatowie.

Zdjęcie portretowe mężczyzny

Marcin Wiącek urodził się 28 marca 1982 r. w Mińsku Mazowieckim. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (2006 r.). W 2009 r. obronił doktorat dotyczący pytania prawnego sądu do Trybunału Konstytucyjnego. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2012-08-22 13:39:24
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2012-08-27 12:52:13 RPO w kolejnych kadencjach M@riuszM@slowiecki