Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uciążliwości mieszkańców Libiąża w związku z częstymi wstrząsami w kopalni "Janina". Interwencja w Urzędzie Górniczym

Data:
  • Mieszkańcy Libiążą skarżą się na uciążliwości wywołane częstymi wstrząsami w kopalni "Janina"
  • Ma dochodzić do pęknięć budynków, rozszczelnień instalacji czy okien. Spada też wartość gruntu
  • Tąpnięcia wywołują też strach u dzieci, a mieszkańcy coraz bardziej obawiają się o swoje bezpieczeństwo
  • RPO prosi Dyrektora Urzędu Górniczego o informacje w tej sprawie

W związku ze skargą mieszkańców Libiąża w woj. Małopolskim Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę uciążliwości związanych z funkcjonowaniem Zakładu Górniczego "Janina". Polegają one na drganiach i wstrząsach, następujących nawet do kilkunastu razy w ciągu dnia. Jak twierdzą skarżący, od 2019 r. nastąpiło ich znaczne nasilenie.

Na skutek tąpnięć, w domach mają pękać ściany, kominy, ma dochodzić do rozszczelnienia wentylacji i instalacji w budynkach czy wypaczenia okien i drzwi. Same domy zaś mają się odchylać od pionu. Skarżący zwracają też uwagę na spadek wartości nieruchomości spowodowany niestabilnością gruntu, zmianom krajobrazu i postępującym zniszczeniom budynków.

Ta sytuacja bardzo źle wpływa na życie codzienne mieszkańców Libiąża i ich rodzin. Wstrząsy budzą strach, szczególnie u dzieci, a wśród mieszkańców narasta też stres oraz poczucie zagrożenia nie tylko jeśli chodzi o mienie, ale też zdrowie i życie.

Ze skargi wynika, że mieszkańcy zwracali się z opisanym problemem do licznych podmiotów i instytucji, ale nie odniosło to żadnego efektu. Doniesienia skarżących znajdują potwierdzenie w licznych przekazach medialnych.

Z tych powodów Biuro RPO poprosiło dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Romana Susa o odniesienie się do zarzutów mieszkańców Libiąża i wyjaśnienie przyczyn zwiększenia uciążliwości związanych z wydobyciem. Spytano również o działania podejmowane przez Urząd Górniczy w tej sprawie.

V.7200.9.2023

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski