Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej należy włączyć uniwersyteckie poradnie prawne

Data:
  • Uniwersyteckie kliniki prawa w sposób profesjonalny świadczą pomoc prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
  • Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich mogą one z powodzeniem udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa i edukacji prawnej - na równi z osobami i instytucjami, którym w ustawie powierzono prowadzenie punktów pomocy prawnej
  • Dlatego uniwersyteckie kliniki prawa powinny być włączone do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej - pisze Rzecznik do Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z pracami nad nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (UD494) Rzecznik zaleca włączenie do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej uniwersyteckich poradni prawnych.

Biuro RPO od lat z powodzeniem współpracuje z działającymi przy wydziałach prawa na uniwersytetach klinikami prawa, które w profesjonalny sposób, pod nadzorem doświadczonych prawników świadczą pomoc prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Tego rodzaju poradnie mają często wieloletnie doświadczenie organizacyjne i merytoryczne w świadczeniu pomocy prawnej.

W piśmie do resortu sprawiedliwości zastępca RPO Stanisław Trociuk zwraca uwagę, że w oparciu o porozumienie zawarte w 2016 r., studenci rozpatrujący w poradniach prawnych sprawy obywateli mogą informować Biuro RPO o dostrzeżonych problemach systemowych.

W ocenie RPO uniwersyteckie poradnie prawne są w stanie realizować zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w sposób równie rzetelny jak adwokaci, radcowie prawni i organizacje pozarządowe, którym powierzono prowadzenie punktów pomocy prawnej. Włączenie tych podmiotów do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w oczywisty sposób przyczyni się do usprawnienia realizacji celów nowelizowanej ustawy.

Na zasadność włączenia uniwersyteckich poradni prawnych do systemu zwracała uwagę ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich VI kadencji prof. Irena Lipowicz już na etapie pierwotnych prac nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej.

VII.5150.1.2023

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski