Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z wolontariuszami ze studenckich poradni prawnych

Data:

11 października 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z przedstawicielami studenckich poradni prawnych oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W spotkaniu zorganizowanym we współpracy z Prezesem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Filipem Czernickim, wzięli udział przedstawiciele klinik prawa m.in. z Gdańska, Łodzi, Opola, Warszawy.

Podczas spotkania studenci oraz pracownicy dydaktyczni przedstawili sposób funkcjonowania poszczególnych klinik, ale też problemy, z jakimi się borykają. Okres pandemii bardzo pozostawił swój wyraźny ślad na działaniu klinik prawa oraz dostępności dla obywateli potrzebujących wsparcia prawnego. 

Fundacja UPP prowadzi również szeroką działalność edukacyjną.

Goście wraz rzecznikiem praw obywatelskich Marcinem Wiąckiem wypracowali różne formy dalszej współpracy, zapoczątkowanej już podczas trwania IV kadencji RPO przez  Andrzeja Zolla

Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (inaczej: kliniki prawa) polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych. Pozwala on na uzyskanie pomocy prawnej przez przedstawicieli najbardziej wrażliwych grup społecznych, takich jak osoby bezrobotne, emeryci, osoby z niepełnosprawnościami, cudzoziemcy i uchodźcy. 

Lista klinik prawnych prowadzonych we współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych znajduje się poniżej.

Ważne linki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński