Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Porozumienie o współpracy RPO i Klinik Prawa podpisane

Data:
Tagi: wydarzenie

„Zwiększenie dostępu każdej osoby do informacji o jej prawach, możliwości uzyskania niezbędnej pomocy w ich dochodzeniu oraz przysługujących środkach ochrony” – to tylko jedno z wielu zadań, które przewiduje porozumienie podpisane w sobotę 21 maja w Biurze RPO przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Dzięki temu porozumieniu chcemy z nową energią wznowić dotychczasową wieloletnią współpracę. Powstanie m.in. kanał wymiany informacji – od teraz studenci rozpatrując sprawy w ramach uniwersyteckich poradni będą mogli po zatwierdzeniu przez opiekuna przesłać do Biura RPO zauważony przez nich problem systemowy; będziemy również współpracować w ramach organizowanych spotkań regionalnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poradni prawnych z całej Polski oraz specjaliści zajmujący się bezpłatnym poradnictwem – Łukasz Bojarski z think-tanku INPRIS, dr Jan Winczorek, Iwona Srebeńska ze Stowarzyszenia DOGMA, Marek Wieczorek z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.

W drugiej części uczestnicy rozmawiali o tym jak działa państwowe bezpłatne poradnictwo prawne – ile osób przychodzi po pomoc?; czy są do tej pomocy uprawnione?; kto jeszcze powinien mieć możliwość otrzymania porady?; czy lokale są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

Wnioski płynące z obserwacji uczestników i badania pilotażowego przeprowadzonego przez RPO nie są pozytywne – niewielka liczba osób zgłasza się po porady – prawnicy wielokrotnie siedzą na dyżurach bezczynnie. Proponowano wiele możliwych rozwiązań – rozszerzenie kryteriów uprawniających do pomocy lub ich zniesienie, odwiedzanie przez prawnika kilku miejsc, rozreklamowanie bezpłatnego poradnictwa. Rzecznik zapowiedział, że zbada sprawę i na podstawie istniejących już analiz oraz badań zwróci się do odpowiednich instytucji.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk