Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek pisze do ombudsman Ukrainy w związku z sytuacją przy granicy rosyjsko-ukraińskiej

Data:
  • Eskalacja sytuacji przy granicy rosyjsko-ukraińskiej wywołuje poważne zaniepokojenie na poziomie międzynarodowym i rodzi niepewność w Europie, a zwłaszcza w Polsce.
  • Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek pisze do Komisarz ds. praw człowieka parlamentu ukraińskiego Ludmiły Denisovej.

Zapewnia o otwartości na kontynuację dobrych relacji pomiędzy urzędami ombudsmana Polski i Ukrainy oraz przekazuje wyrazy uznania za wysiłki podejmowane w celu zagwarantowania ochrony podstawowych praw i wolności.

Współpraca RPO z komisarzem praw człowieka Ukrainy ma wieloletnią tradycję. Podejmowane były inicjatywy takie jak wspólne wizyty na przejściach granicznych, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i ochrona praw pracowników migrujących.

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski