Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Studentki i studenci KUL mają prawo prezentować swe poglądy. Rzecznik do Rektora

Data:
  • Studentki i studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mają prawo do demonstrowania swych poglądów, szczególnie w sprawach o doniosłym znaczeniu społecznym
  • Prawa tego nie pozbawia ich sam fakt studiowania na uczelni katolickiej  – pisze RPO do Rektora KUL
  • Dlatego nie ma podstaw do podejmowania działań dyscyplinarnych wobec protestujących bądź popierających społeczne protesty

Media podały, że na profilu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy obraźliwe względem części społeczności akademickiej oraz zapowiedzi zawiadomienia władz uczelni o osobach popierajcych Strajk Kobiet.

Niektóre uczelnie wyższe, działając w ramach przysługującej im autonomii, ogłosiły w dniu Strajku Kobiet 28 października 2020 r. godziny rektorskie. W związku z tym osoby kształcące się na KUL zapytały na oficjalnym profilu uczelni, czy planuje się podjęcie podobnych działań.

Posty te, według doniesień mediów, były regularnie usuwane przez administratora profilu uczelni. Ponadto niektórzy uczestnicy dyskusji, którzy krytycznie odnoszą się do protestów, zasugerowali, że będą zgłaszać do władz uczelni informacje o studentach popierających protesty. W ich ocenie osoby o takich poglądach nie powinny kształcić się na katolickiej uczelni.

RPO zwraca uwagę Księdza Rektora, że studenci i studentki mają prawo do demonstrowania swoich poglądów, szczególnie w sprawach o doniosłym znaczeniu społecznym i w tym zakresie korzystają z gwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa (art. 54 Konstytucji).

Fakt studiowania na uczelni katolickiej nie pozbawia studentów możliwości prezentowania własnych poglądów. A oprócz kształcenia uczelnie powinny popierać rozwój odpowiedzialnych, świadomych społecznie, zaangażowanych i myślących samodzielnie studentów.

Z tych względów nie ma podstaw po podejmowania działań o charakterze dyscyplinarnym wobec studentów protestujących bądź popierających protesty.

A usuwanie z profilu uczelni postów zawierających pytania o organizację zajęć 28 października ogranicza wolność wypowiedzi.

Rzecznik poprosił rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego o stanowisko.

VII.7033.85.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk