Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem

Data:

28 września 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem. Spotkanie w Biurze RPO było pokłosiem rozmów zapoczątkowanych w trakcie wizyty w centrum recepcyjnym dla cudzoziemców w podwarszawskim Nadarzynie, która odbyła się 7 września.

Głównym tematem spotkania była sytuacja uchodźców z Ukrainy. Kontynuowano rozmowy na temat ich aktualnej sytuacji, organizacji centrów recepcyjnych w Warszawie oraz edukacji dla ukraińskich dzieci i młodzieży w kontekście szkoły otwartej na terenie Expo w Nadarzynie.

Podczas spotkania poruszono również tematy związane funkcjonowaniem ośrodków interwencji kryzysowej i domów pomocy społecznej, a także nadzorze wojewody nad działalnością samorządu terytorialnego i dodatku węglowym.

Rozmawiano także o możliwościach współpracy między RPO a urzędem wojewódzkim.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski